Waarom NEN-keuring

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van uw medewerkers in verband met arbeid, zoals staat omschreven in de Arbowet. Ieder jaar dienen uw elektrische gereedschappen gekeurd te worden. Dit is een Europese norm EN 50110 (1996) die verder aangevuld is door de Nederlandse NEN-normen. DE NEN-normen sluiten aan op de eis dat de arbeidsmiddelen jaarlijks geïnspecteerd moeten worden, door visuele controle en eventuele controle door metingen.