Elektrische gereedschappen

Volgens NEN 3140 moeten elektrische gereedschappen met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. Als daarbij gebreken worden geconstateerd mogen deze middelen niet worden gebruikt. Het doel van regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

De NEN-certificering moet uitgevoerd worden door een erkend keurmeester. Na keuring van de elektrische gereedschappen krijgen deze bij goedkeuring een inspectiesticker en kan het materiaal weer veilig gebruikt worden. Tevens ontvangt u een certificaat en keuringsrapport, voor uw eigen inzicht in de staat van de materialen en om bij een eventuele inspectie van de Arbodienst te kunnen tonen.