Trappen en ladders

Ook voor klimmaterialen als trappen en ladders stelt de Arbowet werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. De NEN-2484 eist een jaarlijkse inspectie van trappen en ladders.

Draagbare klimmaterialen dienen geïnspecteerd te worden op zaken als slijtage en vervorming. Door een regelmatige keuring kunnen gebreken voortijdig opgespoord worden, zodat uw werknemers hun werk veilig en efficiënt kunnen blijven doen.

Na keuring van de trap of ladder krijgt deze bij goedkeuring een inspectiesticker en kan het materiaal weer veilig gebruikt worden. Tevens ontvangt u een certificaat en keuringsrapport, voor uw eigen inzicht in de staat van de materialen en om bij een eventuele inspectie van de Arbodienst te kunnen tonen.